Politika privatnosti
Uvod
Tvrtka LEGAS Agency d.o.o., Čakovec, Istarska 18, MB: 05575699 (u daljnjem tekstu: LEGAS Agency) vrlo ozbiljno pristupa pitanju sigurnosti i zaštite osobnih podataka. Uzimajući navedeno u obzir, LEGAS Agency vodi posebnu brigu da korisnici web stranice www.legasagency.com (dalje u tekstu: korisnici) budu u cijelosti upoznati s pravima koja mogu imati u vezi s prikupljanjem njihovih osobnih podataka, kao i sa sigurnosnim mjerama od strane LEGAS Agency.
Pristupom i/ili korištenjem web stranice www.legasagency.com korisnik se slaže da je pročitao, razumio i prihvatio uvjete iz ove Izjave o tajnosti podataka. Ukoliko se korisnik ne slaže, treba se suzdržati od korištenja web stranice, napustiti, te ne pristupati i/ili koristiti web stranicu www.legasagency.com, kao i dalje više ne pristupati i/ili koristiti web stranicu.
Izmjena i dopuna politike privatnosti
LEGAS Agency je ovlašten u bilo kojem trenutku izmijeniti Izjavu o povjerljivosti objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave na web stranici www.legasagency.com. Izmjene stupaju na snagu odmah nakon objave na web stranici. Svako korištenje web stranice od strane krajnjeg korisnika nakon takve objave smatrat će se prihvaćanjem tih uvjeta. Korisnik će povremeno ponovno pročitati Izjavu o tajnosti podataka kako bi bio informiran o svim promjenama.
Ako korisnik koristi web stranicu nakon što je izjava o tajnosti podataka izmijenjena, smatra se da je upoznao, razumio i u potpunosti prihvatio izmjene. Isključuje se odgovornost LEGAS Agency za bilo kakvu štetu nanesenu korisnicima ili trećim stranama zbog takvih izmjena.
Vrsta prikupljenih podataka i korištenje prikupljenih podataka
LEGAS Agency prikuplja osobne podatke koji identificiraju korisnike web stranice www.legasagency.com. Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.legasagency.com, kao što su pretplata na newsletter, sudjelovanje u natjecanjima koje organizira LEGAS Agency, ispunjavanje anketa, postavljanje komentara, slanje povratnih informacija LEGAS Agency, traženje informacija o LEGAS Agency proizvodima i uslugama, prijava za poslove, LEGAS Agency ima pravo od korisnika zahtijevati određene podatke o sebi. Korisnik nije dužan sudjelovati u navedenim aktivnostima.
Ukoliko se korisnik odluči pridružiti, LEGAS Agency je ovlašten zatražiti osobne podatke korisnika koji, ovisno o djelatnosti, mogu uključivati: ime i prezime, adresu (uključujući poštanski broj), e-mail adresu, broj telefona uključujući broj mobitela , datum rođenja, mjesto rada i podatke o poslodavcu. LEGAS Agency je ovlašten koristiti osobne podatke korisnika u svrhu ponude proizvoda i/ili usluga, poboljšanja kvalitete proizvoda i/ili usluga, organiziranja natjecanja, poboljšanja rada web stranice, poboljšanja reklamnih i promotivnih aktivnosti, analize korištenja web stranice i raspitati se o iskustvima korisnika s trećim stranama. LEGAS Agency je ovlašten prikupljati informacije koje ne identificiraju određenog krajnjeg korisnika, uključujući Uniform Resource Locator (URL) web stranice koju je korisnik posjetio prije otvaranja web stranice www.legasagency.com, URL web stranice koju korisnik posjećene nakon napuštanja web stranice www.legasagency.com, vrsti preglednika koji korisnik koristi i korisnikovoj adresi internetskog protokola (IP).
Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači mogu automatski prikupljati ove podatke prilikom posjete web stranici LEGAS Agency putem „kolačića” ili drugih alata. LEGAS Agency će koristiti takve podatke isključivo za rješavanje problema, administriranje web stranice, analizu trendova, prikupljanje demografskih podataka, analizu usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom i suradnju s tijelima za provođenje zakona. Ovisno o vrsti djelatnosti, neki će podaci biti obvezni, a neki izborni. Ukoliko korisnik ne navede obvezne podatke, kada su oni potrebni za neku aktivnost, neće mu se dopustiti sudjelovanje u toj aktivnosti.
LEGAS Agency putem svoje web stranice neće prikupljati sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresu, broj telefona ili online adresu korisnika, osim ako ih korisnik dobrovoljno ne dostavi, registrira se na LEGAS Agency ili ih dostavi putem ankete, putem privole i/ili ako to dopuštaju relevantni zakoni i propisi o zaštiti osobnih podataka.
Vrste podataka o kandidatima koje prikupljamo tijekom procesa zapošljavanja
LEGAS Agency obrađuje sve podatke o kandidatima koje podijelite s nama u legitimne svrhe ljudskih resursa tijekom procesa prijave ili zapošljavanja. To uključuje identificiranje i ocjenjivanje kandidata za radna mjesta u LEGAS Agency; vođenje evidencije u vezi s procesima zapošljavanja; analiziranje procesa zapošljavanja i ishoda; prikupljanje referentnih informacija i/ili informacija dobivenih provjerama prošlosti (gdje je to primjenjivo), uključujući informacije koje pružaju treće strane. Osim korištenja podataka o kandidatima za poziciju za koju ste se prijavili, LEGAS Agency može zadržati i koristiti podatke kako bi vas razmotrio za druge pozicije.
Ako ne želite da vas uzmu u obzir za druge pozicije ili želite da se podaci o kandidatima uklone, možete nas kontaktirati. Podaci o kandidatima će se čuvati i koristiti najviše 2 godine u našoj bazi podataka, u svrhu zapošljavanja ili kraće razdoblje ako vas tijekom procesa zapošljavanja obavijestimo drugačije.
Tko može imati pristup podacima kandidata
Unutar tvrtke podaci o kandidatima dijelit će se sa svim osobama uključenim u proces zapošljavanja. Pridržavamo se relevantnih zakona opisanih u našoj politici privatnosti. Podaci o kandidatima mogu se dijeliti s našim podružnicama i/ili sestrinskim tvrtkama, kako bismo vas razmotrili za druge trenutne ili buduće poslove i potencijalno vas uključili u proces zapošljavanja.
Ako vas je trenutni zaposlenik u LEGAS Agency preporučio za posao u LEGAS Agency, uz vaš pristanak, možemo obavijestiti tog zaposlenika o tijeku vaše prijave i obavijestiti zaposlenika LEGAS Agency o ishodu procesa. U nekim slučajevima, ako se utvrdi da ste pohađali isto sveučilište/školu ili da ste imali istog prethodnog poslodavca tijekom istog razdoblja kao i trenutni zaposlenik LEGAS Agency, možemo se posavjetovati s tim zaposlenikom radi povratnih informacija o vama. Koristimo Google kao treću stranu koja vrši obradu podataka za obradu podataka kandidata u naše ime, kao što je opisano u njihovim pravilima o privatnosti.
Gdje dobivamo podatke o kandidatima
Podatke o kandidatima u svrhu regrutacije i zapošljavanja automatski prikupljamo putem obrasca za prijavu na ovoj web stranici. Podaci koje prikupljamo osobni su podaci koje dijelite s nama. Osobne podatke prikupljamo i iz drugih izvora. Ovisno o relevantnim okolnostima i primjenjivim lokalnim zakonima i zahtjevima, oni mogu uključivati osobne podatke primljene u sljedećim situacijama: vaši suci mogu otkriti osobne podatke o vama; možemo dobiti osobne podatke o vama traženjem potencijalnih kandidata iz izvora trećih strana, kao što su LinkedIn i druga mjesta za zapošljavanje.
Otkrivanje osobnih podataka
LEGAS Agency neće dijeliti osobne identifikacijske podatke s drugim stranama, ali može dijeliti podatke o korisnicima sa svojim povezanim tvrtkama. LEGAS Agency može koristiti usluge trećih strana, kao što su Google, Mailchimp, Pipedrive, Hotjar, Greenhouse za obradu osobnih podataka u vlastito ime. Takve pružatelje usluga pomno bira LEGAS Agency, posebno vodeći računa o njihovoj usklađenosti s relevantnim zakonima i propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.
LEGAS Agency je ovlašten objaviti podatke o korisniku samo radi zaštite opravdanih prava i interesa LEGAS Agency i drugih. LEGAS Agency će biti ovlašten otkriti korisnikove osobne identifikacijske podatke kada je razumno očekivati ​​da će otkrivanje pomoći u provedbi zakona ili kada je to potrebno zbog sudskog naloga, ili kada se njihovim otkrivanjem osigurava usklađenost s ovom Izjavom o tajnosti i drugih ugovora, ili radi zaštite vlasničkih prava ove web stranice, njezinih korisnika ili drugih osoba.
Ako korisnik ne želi da se njegovi osobni podaci koriste u svrhu podrške odnosima s kupcima (osobito za izravni marketing ili istraživanje tržišta), LEGAS Agency će poštovati izbor korisnika. LEGAS Agency neće prodavati niti plasirati osobne identifikacijske podatke trećim stranama.
Prava korisnika u vezi s njihovim osobnim identifikacijskim podacima
Korisnik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem e-mail poruke u kojoj korisnik navodi svoje ime i prezime, adresu i e-mail te podatke koje želi izmijeniti. Korisnik je ovlašten zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ili ograničenje njihove obrade bez nepotrebnog odgađanja, sukladno važećim zakonima i propisima o zaštiti osobnih podataka.
Korisnik je ovlašten zaprimiti svoje osobne identifikacijske podatke koje je prethodno dostavio LEGAS Agency te iste prenijeti drugom izvršitelju obrade. Korisnik je ovlašten u bilo kojem trenutku podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih identifikacijskih podataka, sukladno važećim zakonima i propisima o zaštiti osobnih podataka.
Odabir korisnika u pogledu prikupljanja i korištenja podataka
Korisnik će imati mogućnost zatražiti promotivne e-mail poruke koje reklamiraju proizvode i/ili usluge LEGAS Agency, uključujući ekskluzivne rasprodaje i druge ponude, i/ili proizvode i usluge povezanih društava. Ukoliko korisnik ne želi primati promotivne e-mailove, može u bilo kojem trenutku nakon prijave na newsletter odabrati opciju otkazivanja primanja promotivnih poruka putem e-maila. Prilikom kontaktiranja, korisnik će navesti svoje ime, adresu i e-mail adresu te koju vrstu promotivne e-pošte ne želi više primati.
Zaštita podataka
LEGAS Agency će poduzeti tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi zaštitio osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili promjene te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Korisnik je upoznat s činjenicom da nijedan prijenos podataka putem interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran.
Iako LEGAS Agency provodi komercijalno razumne mjere zaštite podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s naše web stranice i neće biti odgovoran za ponašanje bilo koje treće strane koja će primiti takve informacije.
Praćenje podataka
LEGAS Agency je ovlašten na Vaše računalo pohraniti „kolačiće” koji sadrže podatke o korisniku, a namijenjeni su uštedi vremena korisniku prilikom korištenja web stranice www.legasagency.com te praćenju i usmjeravanju interesa korisnika u svrhu pružanja usluge koje su prilagođene svakom pojedinom korisniku. „Kolačići” također prikupljaju neosobne podatke korisnika.
Korisnik može postaviti svoj preglednik da odbije „kolačiće“, u kojem slučaju neki dijelovi web stranice LEGAS Agency možda neće raditi ispravno. LEGAS Agency također može koristiti druge standardne tehnologije za praćenje korištenja web stranice i promocija.
Neotkrivanje podataka o web stranicama trećih strana
Ova izjava o tajnosti primjenjivat će se samo na korištenje i otkrivanje informacija koje je od korisnika prikupio LEGAS Agency. Druge web stranice, kojima se može pristupiti putem web stranice LEGAS Agency, imaju vlastite izjave o tajnosti podataka o prikupljanju podataka i načinima korištenja svojih web stranica i objavljivanja sadržaja na istima. LEGAS Agency ne snosi odgovornost za načine i uvjete poslovanja trećih strana.
Maloljetnici
Maloljetnici mogu samo i isključivo sudjelovati u promotivnim aktivnostima LEGAS Agency uz suglasnost roditelja. LEGAS Agency neće namjerno prikupljati niti zadržavati informacije/osobne podatke djece mlađe od 16 godina, bez inzistiranja na prethodnoj suglasnosti roditelja. LEGAS Agency će koristiti ili objavljivati osobne podatke djeteta samo i u okviru dopuštenja koje je dao ili dala roditelj, staratelj ili skrbnik djeteta.
Učinkovitost
Ova izjava će biti na snazi dok je ne opozove LEGAS Agency.

Koristimo kolačiće za optimizaciju vašeg korisničkog iskustva. Također dijelimo informacije o vašem korištenju naše stranice s našim partnerima na društvenim mrežama, oglašavanju i analitici. Daljnjim korištenjem naše stranice pristajete na korištenje kolačića u skladu s našom Politikom privatnosti.

Prihvaćam